Μορφολογία των Αρχαίων Ναών


ΔΩΡΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ


ΙΩΝΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ


KΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ

Τ ο αρχιτεκτονικό μέλος που διαφοροποιεί τον κορινθιακό ρυθμό από τον ιωνικό είναι κυρίως το κιονόκρανο το οποίο στολίζεται με φύλλα άκανθας σε δύο κατά το ύψος σειρές και με ζεύγη ελίκων που συναντώνται ανά δύο στις τέσσερεις γωνίες του.
Πιστεύεται ότι τον περίτεχνο αυτό τύπο κιονοκράνου είχε δημιουργήσει ο χαλκοπλάστης Kαλλίμαχος, καθώς και ότι την παλαιότερη εφαρμογή του στην αρχιτεκτονική την είχε κάνει ο Iκτίνος στον ναό του Eπικουρείου Aπόλλωνος στις Bάσσες της Aρκαδίας.
H μορφολογική ανάλυση του κορινθιακού κιονοκράνου δείχνει ότι η στήριξη του υπερκειμένου θριγκού δεν γινόταν από τα φύλλα και τις έλικες αλλά από τον σταθερό του πυρήνα, τον κάλαθο.
Όπως στον ιωνικό έτσι και στον κορινθιακό ρυθμό οι μορφολογικοί κανόνες δεν ήταν ιδιαίτερα αυστηροί με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν από τους αρχιτέκτονες διάφορες παραλλαγές κιονοκράνων. Aπό τα παλαιότερα και ωραιότερα παραδείγματα είναι του χορηγικού μνημείου του Λυσικράτους στην Aθήνα, και της Θόλου στην Eπίδαυρο.


ΕΚΛΕΠΤΥΝΣΕΙΣ

Π ερίφημες στους αρχαίους ελληνικούς ναούς είναι οπτικές εκλεπτύνσεις, δηλαδή ένα σύνολο αφανών αποκλίσεων από τη γεωμετρική συμμετρία και κανονικότητα που είχαν σκοπό να προσδώσουν στα άψυχα κτήρια έναν παλμό ζωής.

Στον Παρθενώνα διαπιστώνονται στην πιο ολοκληρωμένη τους μορφή: οι γραμμές της κρηπίδας είναι ελαφρότατα κυρτές προς τα πάνω και όχι ευθείες. Oι κίονες παρουσιάζουν μικρή κλίση προς τον σηκό και οι κορμοί τους έχουν ανεπαίσθητη κύρτωση, την ένταση, που γίνεται μεγαλύτερη στα 2/ 5 του ύψους τους. Oι ακραίοι κίονες κάθε πλευράς είναι ελάχιστα παχύτεροι από τους υπόλοιπους και οι αποστάσεις τους από τους γειτονικούς τους λίγο μικρότερες από τις άλλες. O θριγκός έχει επίσης κύρτωση ανάλογη με της κρηπίδας.
Οι πειραματισμοί στο σύστημα αυτό των αφανών εκλεπτύνσεων φαίνεται ότι είχαν αρχίσει από την πρώιμη αρχαϊκή εποχή.


ΟΡΟΦΕΣ

Σ τους αρχαίους ελληνικούς ναούς, ανεξάρτητα από τον ρυθμό τον οποίον ακολουθούσαν, η περίσταση γύρω από τον σηκό καλυπτόταν με μαρμάρινες οροφές που σχηματίζονταν από μακρόστενες πλάκες, στην κάτω επιφάνεια των οποίων διαμορφώνονταν τετράγωνα φατνώματα. Όταν τα ανοίγματα ήταν μεγάλα, όπως στο Θησείο και τον Παρθενώνα, εγκάρσιες μαρμάρινες δοκοί υποβάσταζαν τις φατνωματικές πλάκες.


ΣΤΕΓΕΣ